logo
 
KRS: 0000104955 (Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 571-000-27-26, REGON: 130020810
Visual Media Group